TOHLE NENÍ PARTA CHIRURGŮ

Budete se možná divit, ale tady nevzniká nic nového, nic co by tu už nebylo dřív. Nekoná se žádné neočekávané zjevení, nezrodilo se žádné náhodné uskupení. Stalo se něco jiného. To původní v obci Statenice a Černý Vůl i to původní v nás lidech se spojilo. A tím původním je VZÁCNOST - vzácnost místa, člověka a pospolitosti.

Do letošních voleb vstupuje spolu se šesti dalšími skupinami také SOUSEDSTVÍ. Nejde jen o skupinu nezávislých kandidátů. V SOUSEDSTVÍ se naplňuje podstata toho slova - princip soužití. Jádro SOUSEDSTVÍ tvoří ti, kteří jsou ochotní jít s kůží na trh (někteří z nich ne poprvé). Mnohé znáte z kulturních akcí, které pořádali, nebo jichž se účastnili jako vedoucí tvůrčích dílen, znáte je z veřejných zasedání, kde se zasazovali o to, co nám v obci dlouhodobě chybí. Znáte je jako vytrvalce, kteří jdou po smyslu věcí, ctí otevřenou komunikaci a dialog a neúnavně usilují o to, čemu věří. Za nimi stojí celý houf sympatizantů a "kibiců", kteří čtou, shánějí informace a podklady, zpracovávají rešerše, rozdělili si práci a snaží se přijít na kloub současné nepřehledné situaci. Mezi nimi jsou mnozí, kteří dlouhá léta sledují a posouvají život v naší obci bez ohledu na to, jestli budou oslavováni.

Nemají v plánu udělat chirurgický zákrok, nepřistupují k současné situaci jako k něčemu, co je potřeba vyjmout a nahradit něčím novým. Všichni ctí tradici a úsilí lidí, kteří kráčeli před nimi. Sami se o obnovení tradic původních nebo o vznik tradic nových pokoušejí již od roku 2010.

Naše obec má svou historii, přítomnost a budoucnost. Naši obec tvoříme my, kdo zde žijeme nyní, naši předkové a naši potomci. A to všechno je propojené jako vlákna lana.

Kateřina Molčíková, září 2018


Dovolím si představit vám SOUSEDSTVÍ svými slovy tak, jak ho vidím dnes, po jeho bezmála tříměsíční práci. Té však předcházel vážný zájem jeho členů o dění v obci, spojený s mnoha individuálními iniciativami, a to především v kulturní oblasti.

Náš volební program jsme rozdělili do 4 oblastí - Sousedství, Rozvoj obce, Školka a škola a Zámek. Zde si můžete zpětně přečíst, s jakými vizemi a ideály jsme v říjnu 2018 kandidovali.