Třetí statenická a černovolská sousedská Revue

Nápad na vydání další Revue přišel na počátku roku 2020, ale trvalo dlouhé měsíce, než se nám podařilo původní myšlenku dotáhnout do zdárného konce. Chtěli jsme přehledně shrnout, co se za první poločas tohoto volebního období podařilo začít, rozhýbat nebo i dokončit, ale cestu nám jako všem ostatním zkřížila pandemie. A tak bylo těžké předávat si informace, scházet se nad rozpracovanými texty a vlastně si v době domácí výuky vůbec najít chvilku něco napsat. Nicméně nakonec se to podařilo a Revue jsme dva dny před Vánocemi odeslali do tisku.

Redakce: SOUSEDSTVÍ, Zuzana Hanáčková, Barbora Černohorská, Zuzana Brychtová Horecká, Pavlína Talacko, Marie Zichová, grafický design a sazba: Zuzana Brychtová Horecká, textové korektury: Jarmila Černohorská

Vydání tohoto čísla Revue SOUSEDSTVÍ finančně podpořili:
DTS-Praha a.s. / manželé Škopkovi / studio Kultivar s. r. o., lidé SOUSEDSTVÍ a naši podporovatelé

Druhá Statenická a černovolská sousedská Revue

Druhou Revue jsme vydali v lednu 2019, krátce po vítězných volbách, kdy se naše kandidátka č. 1 Apolena Novotná stala starostkou obce.

K tomuto kroku jsme se uchýlili poté, co se paní JuDr. Jitka Lenková rozhodla s okamžitou platností ukončit vydávání původního Zpravodaje, na jehož tvorbě se podílela od roku 2012. Cílem této revue nebylo Zpravodaj nahradit, avšak od jeho posledního vydání v červnu 2018 uběhlo již spoustu času a my jsme chtěli se spoluobčany sdílet informace, které se za tu dobu nashromáždily.

Zároveň jsme využili příležitost a zveřejnili inzerát na pozici šéfredaktora a členy redakční rady Zpravodaje, díky čemuž se tyto pozice podařilo obsadit a obnovený Zpravodaj tak mohl začít od června 2019 opět pravidelně vycházet.

Redakce: SOUSEDSTVÍ, Zuzana Hanáčková, Radka Vráželová, grafický design: Zuzana Brychtová Horecká, foto: Dagmar Plotěná, textové korektury: Jarmila Černohorská

Vydání tohoto čísla Revue SOUSEDSTVÍ finančně podpořili:
DTS-Praha a.s. / manželé Škopkovi 

První statenická a černovolská sousedská Revue

Úplně první Revue byla součástí našeho předvolebního úsilí. Chtělo by se říci maratonu, ale vlastně to byl spíše sprint! Poprvé jsme s myšlenkou na aktivní zapojení do říjnových komunálních voleb sešli jednoho červnového nedělního podvečera na dětském hřišti, šeptandou svolaná skupina náhodných sousedů, kteří tak nějak tušili, že mají společný pohled na žití ve Statenicích. 

To se nám potvrdilo v následujících týdnech, během kterých jsme se za pochodu poznávali, sestavovali kandidátku, formovali naše priority, snažili se oslovit co nejvíce spoluobčanů, pořádali předvolební setkání a v neposlední řadě si to dobrodružství užívali. 

Snad to byla právě ta radost, kterou jsme zažívali, a autenticita, kterou jsme nabízeli, díky kterým jsme říjnové volby vyhráli a získali tři křesla v zastupitelstvu včetně postu starostky. 

Redakce: SOUSEDSTVÍ, grafický design: Zuzana Brychtová Horecká, foto: Dagmar Plotěná, není-li uvedeno jinak, textové korektury: Alice Bláhová, Barbora Černohorská, Zuzana Hanáčková

Vydání tohoto čísla Revue SOUSEDSTVÍ finančně podpořili:
DTS-Praha a.s. / manželé Škopkovi