Problémy Statenic

Věříme, že všechno má řešení a že s trpělivostí se toho dá spousta postupně napravit.
Máte odvahu podívat se pravdě do očí?

Zámek

Historické srdce obce - statenický zámek - již 30 let chátrá.

Školka a škola

Statenicím chybí škola i školky (v budoucnu jich budeme potřebovat víc).

Kanalizace

Nemáme zajištěné odkanalizování obce, takže bráníme lidem v napojení na kanalizaci.

Voda

Nemáme vlastní vodojem a z tuchoměřických řadů k nám teče žlutá voda.

Most

Krajský most v Černém Vole zřejmě čeká z důvodů dlouhodobého zanedbání kompletní uzavírka.

Kamiony

Po Kralupské stále jezdí kamiony, i když jsou konečně krajem osazeny zákazové značky.

Chodníky

Chybí nám pozemky na výstavbu chodníků.

Cesty

Mnoho ulic je stále hliněných, kvůli chybějícím sítím se nedají dělat finální povrchy.

Osvětlení

Veřejné osvětlení potřebuje kompletní obnovu.

Sběrný dvůr

Nemáme sběrný dvůr, dokonce ani v územním plánu.

Pozemky

Navíc nemáme prakticky žádné obecní pozemky ani jiný hmotný majetek, abychom mohli v budoucnu některé z těchto věcí zajistit.

Peníze

Vše ještě zhoršuje fakt, že stávající rozpočet obce neumožňuje realizovat ani zlomek vyjmenovaných investic.

Výstavba

A jako bychom problémů neměli dost, po dokončení všech plánovaných etap výstavby má být ve Statenicích až 8 tisíc obyvatel, takže je třeba vše plánovat pro 4krát větší kapacitu, než je ta stávající.