2020: SOUSEDSTVÍ v poločase

Zde přinášíme sousedkám a sousedům informace o tom, co se v obci událo za první dva roky našeho starostování, a jaké jsou vyhlídky a plány do budoucna.

V roce 2019 jsme vypsali paralelní zadání pro 3 architektonická studia, jehož záměrem bylo navrhnout budoucí podobu centra obce a vhodné využití obecních nemovitostí, zvolit nejvhodnější lokalitu pro školku a zklidnit dopravu tak, aby bylo centrum bezpečné i pro chodce. Vítězné studio re:architekti se od té doby stalo důvěryhodným partnerem...

Obec vlastní pouze 3 nemovitosti - obecní úřad, obchod s potravinami a malý domek vedle úřadu, a proto se o ně náležitě staráme. Rekonstrukce malého domku byla pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsme pro obec získali již před volbami, právě dokončena. Postupně se do něj přesune knihovna J. M. Hovorky a...

Pečovat je potřeba i o zeleň a stromy, aby se jim dařilo a zároveň byly pro občany bezpečné. Zmapovali jsme stav stromů a vložili je do celostátní databáze www.stromypodkontrolou.cz, kam může každý nahlédnout. Technikům k péči o zeleň pomáhá i nová cisterna a voda z vyčištěné obecní studny. Textu se zmocnila Zuzana...

Zásobování Statenic pitnou vodou je dlouhodobě neudržitelné. Zadali jsme vodohospodářskou studii, abychom měli jistotu, že investice desítek milionů do dříve odsouhlaseného vodojemu v Úholičkách je ta nejlepší. Ukázalo se, že existují mnohem lepší řešení.

Nabídnutí pohodlného přístupu k objektivním informacím z obce je pro nás prioritou. Obnovili jsme Zpravodaj, spustili nový web, Mobilní rozhlas, profil na Facebooku. Zavedli jsme ve spolupráci s knihovnou pravidelné besedy se starostkou. Prostorům obecního úřadu jsme dali vlídnější tvář. Napsala a otázky kladla Barbora...

V rámci zadání na úpravu centra Statenic jsme získali nový návrh mateřské školy. Oproti původnímu má kapacitu na dvě plnohodnotné třídy a na vlastní stravovací zařízení, navíc nezatíží dopravou ulici Pod Zámkem. Ještě na konci roku 2020 předložíme zastupitelstvu cenovou nabídku na projektovou dokumentaci. Našprtala...

Nechali jsme prověřit smlouvu na vybudování čistírny odpadních vod, která byla podepsána minulým vedením krátce před volbami. Zjistili jsme, že je pro obec značně nevýhodná. Jsme přesvědčeni, že diktovat pravidla má se znalostí potřeb občanů obec, nikoliv developer. Tématem se brodila Zuzana Hanáčková.

Společenské, kulturní a sportovní akce dokážou spojovat a posilují přátelství. Navázali jsme na tradici pořádání plesů, pálení čarodějnic, masopustního veselí, rozsvícení vánočního stromu. Vítáme malé občánky, prvňáčky a setkáváme se se seniory. V knihovně pořádáme každý rok mnoho akcí pro veřejnost....

Očekáváme výsledky dopravní studie, která navrhne novou trasu kamionů s tonáží nad 12t jedoucích z Prahy do Kralup a zpět. Aktivně pracujeme na zavedení nového autobusového spojení se Suchdolem se zastávkou u Lidlu. Most v Černém Volu je v havarijním stavu. Práce na zajištění opěrných zdí mostu již byly dokončeny....