Kandidátky a kandidáti do zastupitelstva Statenic

Chceme se podílet na péči o místo, kde žijeme, vychováváme naše děti, potkáváme se.

Chceme rozšiřovat pohodlí občanské a technické vybavenosti, nabízet kvalitní a otevřené vedení obce. Chceme podporovat místní tradice a vytvářet ve Statenicích atmosféru sounáležitosti.

Jenom zdravá společnost přináší spokojený život.

MgA. Apolena Novotná

starostka obce

autorka, divadelní a rozhlasová režisérka

"Moje motto je pracovitost, čestnost a smysluplnost. Jako starostka dobře znám historii i aktuální stav obce, jsem ochotná pro Statenice dál tvrdě pracovat. Usiluji o dlouhodobou udržitelnost a prosperitu naší obce."

Miroslav Šanda

místostarosta

bankéř

"Získal jsem pro Statenice už 10 mil. Kč. A nepolevím. Jednáme o více než 30 mil. a budu hledat další zdroje, bez kterých naše obec nebude schopna financovat nezbytné projekty."

Ing. Arch. Jan Černohorský 

člen stavebního výboru

architekt a restaurátor vitráží, odborný poradce starostky

"Školku vám slibují už 20 let. Rychlá řešení bez výsledku. Uspořádali jsme soutěž, našli nejlepší projekt, máme reálný harmonogram, školka konečně bude, za to ručím!"

Ing. Jaroslav Trachta

zastupitel, předseda  stavebního výboru

chemik, projektant galvanických linek a zařízení pro čištění odpadních vod

"Chci čistírnu s dostatečnou kapacitou pro odkanalizování všech rozvojových ploch osazenou nejlepší dostupnou technologií. Čistírna by neměla rušit frekventovanou turistickou cestu do Únětic a preferuji hezké stavebně architektonické řešení."

Mgr. Barbora Černohorská

knihovnice

členka redakce Zpravodaje, redaktorka Revue, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

"Svou prací mohu pozitivně ovlivnit zejména kulturní a společenský život v obci. Zasadím se o to, aby tu i v budoucnu byla radost žít a trávit volný čas."

Alena Heverová

manažerka cestovního ruchu, na rodičovské dovolené

koordinátorka statenické pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, organizátorka Férové snídaně

"Dobré sousedské vztahy vnímám jako základ spokojeného bydlení. Ráda bych, aby se nám všem ve Statenicich dobře žilo. Pojďme spolu komunikovat, respektovat se a společně tak vytvářet příjemné prostředí pro nás všechny."

MgA. Zuzana Brychtová Horecká

knihovnice, grafička

členka redakce Zpravodaje, redaktorka Revue, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

"Po letech provizorního bydlení tu i onde jsem ve Statenicích našla domov. Domov, který miluju a snažím se mu něčím prospět. Ať už jako grafička či knihovnice nebo prostě sousedka."


MgA. Kateřina Molčíková

divadelní pedagožka, dramaturgyně, hudební lektorka

členka redakce Zpravodaje, autorka Čtení pod lampou a představení o sv. Václavovi, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

"Chci vést živoucí dialog. Rozpory vnímat jako východiska pro nacházení souvislostí a porozumění, pozornost věnovat vztahu k planetě a chránit vzájemnou ohleduplnost a respekt."


Mgr. Alice Bláhová

středoškolská pedagožka, členka kontrolního výboru

výtvarnice, lektorka, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

"Setí je symbolem nového začátku, nových myšlenek, růstu a rozvoje. Aby však bylo plodné, je nutné připravit "půdu" - rozkrýt ji, zbavit plevele a balvanů a trpělivě pracovat s odpovědností řádného hospodáře."


Lidé SOUSEDSTVÍ

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

architekt a pedagog na Vysoké škole umělecko - průmyslové

konzultant a odborný poradce starostky, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

Marie Zichová

produkční

členka grantové komise, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

JUDr. Petr Novotný

advokát

poradce starostky v oblasti práva, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

Pavlína Talacko

asistentka ředitele bankovní pobočky

členka grantové komise, organizátorka Férové snídaně, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

MgA. Štěpán Černohorský, Ph.D.

fotograf, manažer v oblasti digitální archivace kulturního dědictví

zdigitalizoval a zpřístupnil nejstarší kroniky obce a Sokola Statenie

Ing. Jan Petera

projektant ICT se zaměřením na wi-fi a bezpečnost

člen výboru TJ Sokol, tvůrce statenického betléma, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

Ludmila Míčková

účetní

vede sbor adventního zpívání

Josef Míček

provozovatel internetového antikvariátu

člen grantové komise

Mgr. Martin Molčík

ředitel základní školy

Naši podporovatelé

Mgr. Dagmar Plotěná

fotografka, antropoložka, na rodičovské dovolené

fotí obecní akce a pro Zpravodaj, pořádá Zpívánky pro nejmenší děti

Bc. Pavla Witzel

soudní tlumočnice pro německý jazyk

 členka redakční rady Zpravodaje, organizátorka úklidové akce "Ukliďme Česko - ukliďme Statenice!" a akce "Sousedské slavnosti", dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Mgr. Jarmila Černohorská

zástupkyně ředitele a učitelka

korektorka textů Revue


Eliška Frková

učitelka 

dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Markéta Cermanová

designérka

upravila interiér obecního úřadu a knihovny

Jan Osúch

manažer komunikace českých europoslanců

poskytl odborné rady v oblasti komunikace a facebookového profilu obce

MgA. Jakub Zich

výtvarník

tvůrce titulek Zpravodaje a dobrovolník při komunitních a obecních akcích 


Ing. Vladimír Votava

architekt

pro Revue vytvořil mapu Statenic a Černého Vola