Lidé SOUSEDSTVÍ

MgA. Apolena Novotná

starostka obce

autorka, divadelní a rozhlasová režisérka

Miroslav Šanda

místostarosta

bankéř

Ing. Jaroslav Trachta

zastupitel, předseda stavebního výboru

chemik, projektant galvanických linek a zařízení pro čištění odpadních vod

Ing. Arch. Jan Černohorský

člen stavebního výboru

architekt a restaurátor vitráží, odborný poradce starostky, dobrovolník při komunitních a obecních akcích


Ing. Tomáš Hanáček

člen finančního výboru

ekonom a poradce starostky v investičních záležitostech

Mgr. Alice Bláhová

členka kontrolního výboru

učitelka, výtvarnice, lektorka, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

MgA. Zuzana Brychtová Horecká 

knihovnice, grafička, členka redakce Zpravodaje, redaktorka Revue, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Mgr. Barbora Černohorská

knihovnice, členka redakce Zpravodaje, redaktorka Revue, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Ing. Zuzana Hanáčková

vedoucí redakce statenického Zpravodaje, konzultantka, vedoucí redakce Revue SOUSEDSTVÍ, bývalá zaměstnankyně obecního úřadu

Radka Vráželová

na rodičovské dovolené, vypracovala grantovou žádost na revitalizaci tzv. "domečku" - komunitního centra pod Jasany, organizátorka Swapu a dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Bc. Jakub Fanta

arborista a pečovatel o obecní zeleň, odborný poradce starostky

Doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta

architekt a pedagog na Vysoké škole umělecko-průmyslové, konzultant a odborný poradce starostky, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

MgA. Štěpán Černohorský, Ph.D.

fotograf, manažer v oblasti digitální archivace kulturního dědictví, zdigitalizoval pro zpřístupnění nejstarší kroniky obce a Sokola Statenice

Alena Heverová

koordinátorka statenické pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, manažerka destinace cestovního ruchu, na rodičovské dovolené, organizátorka Férové snídaně

Mgr. Kateřina Molčíková

dramaturgyně, divadelní a hudební lektorka, členka redakce Zpravodaje, autorka Čtení pod lampou a představení o sv. Václavovi, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Ludmila Míčková

účetní, vede sbor adventního zpívání

Judr. Petr Novotný

advokát, poradce starostky v oblasti práva, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

Pavlína Talacko

asistentka ředitele bankovní pobočky, členka grantové komise, organizátorka Férové snídaně, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Marie Zichová

produkční, členka grantové komise, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Josef Míček

provozovatel internetového antikvariátu, člen grantové komise

Mgr. Martin Molčík

ředitel základní školy

Ing. Jan Petera

projektant ICT se zaměřením na wi-fi a bezpečnost, člen výboru TJ Sokol, tvůrce statického betléma, dobrovolník při komunitních a obecních akcích

Jan Anděl

Ivana Sýkorová

středoškolská učitelka biologie, vede seniorský klub SEN, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Naši podporovatelé

Mgr. Dagmar Plotěná

fotografka, antropoložka, na rodičovské dovolené

Bc. Pavla Witzel

soudní tlumočnice pro německý jazyk, členka redakční rady Zpravodaje, organizátorka úklidové akce "Ukliďme Česko - ukliďme Statenice!" a akce "Sousedské slavnosti", dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Mgr. Jarmila Černohorská

učitelka, korektorka textů Revue


Eliška Frková

učitelka, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Markéta Cermanová

designérka, upravila interiér obecního úřadu a knihovny

Jan Osúch

manažer komunikace v neziskové organizaci "Spolu silnější", poskytl odborné rady v oblasti komunikace a facebookového profilu obce

Veronika Trachtová

architektka, ilustrátorka a hudebnice, členka redakce Zpravodaje, navrhla pro obec úpravy obchodu, lavici před úřadem a betlém, dobrovolnice při komunitních a obecních akcích

Jakub Zich

výtvarník, tvůrce titulek Zpravodaje a dobrovolník při komunitních a obecních akcích 


Vladimír Votava

architekt, pro Revue vytvořil mapu Statenic a Černého Vola

Finančně nás podpořili

  • Manželé Barbora a Tomáš Škopkovi
  • DTS-Praha a.s.
  • Studio Kultivar s.r.o.
  • Lidé Sousedství a naši podporovatelé