Majetek obce I: vize pro centrum obce - více zde

07.01.2021

V roce 2019 jsme vypsali paralelní zadání pro 3 architektonická studia, jehož záměrem bylo navrhnout budoucí podobu centra obce a vhodné využití obecních nemovitostí, zvolit nejvhodnější lokalitu pro školku a zklidnit dopravu tak, aby bylo centrum bezpečné i pro chodce. Vítězné studio re:architekti se od té doby stalo důvěryhodným partnerem i v dalších rozvojových otázkách. Textu se zmocnila Zuzana Brychtová Horecká.


V SOUSEDSTVÍ si obecního majetku velmi vážíme, přesto, nebo možná právě proto, že není moc velký. V uplynulých letech zastupitelé svými rozhodnutími obec připravili o velkou část pozemků a nemovitostí jejich prodejem a zároveň nevyužili příležitostí ke koupi dostupných pozemků vhodných pro potřeby obce. V současné době nám toho v obci nezbývá mnoho a v podstatě nemáme kde například postavit základní školu.

Od voleb v říjnu 2018 jsme proto napřáhli síly k tomu, aby byl majetek, který obci zbývá, řádně zhodnocený a opečovaný.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: VIZE PRO CENTRUM OBCE

V roce 2019 bylo vypsáno paralelní zadání* pro tři architektonická studia, díky němuž obec získala odborného partnera - studio re:architekti. Tento vítěz zadání již natolik pronikl do místní problematiky, že se máme s kým poradit a koho oslovit, když si nejsme jisti. Re:architekti posuzovali např. možnosti odkoupení bývalé školy a jejího využití pro obec, stejně tak využití pole v ulici Nad Vinicí. Dle návrhu od re:architekti bude opraven mostek v ulici Statenická. Vítězná studie také potvrdila správnost záměru stavby školky na Parádnici, ale přišla s lepším řešením (vice v kapitole Mateřská a základní škola).

*Narozdíl od soutěže má paralelní zadání výhodu v tom, že účastníci mohou průběžne konzultovat se zadavatelem a odměna je rozělena mezi všechny účastníky. V soutěži dostává odměnu pouze vítěz.

 Zadání za obec připravovala Zuzana Hanáčková v úzké spolupráci s místními architekty Romanem Brychtou a Janem Černohorským, kteří bez nároku na honorář paralelní zadání odborně zaštítili a pomohli ho připravit tak, aby zúčastnění dostali veškeré podklady a informace o potřebách obce. Vítězný návrh je k vidění na obecním úřadě během otevíracích hodin.

Zuzano, studie centra obce je také tak trochu tvoje dítě. Nejsi smutná z toho, že všechny ty krásné architektonické vize zůstanou ještě dlouho jen na papíře?

Jasně že bych si přála, aby už všechno stálo, abychom měli tu školku, nový úřad, upravenou náves, chodníky a zklidněnou dopravu od Sokolovny až po zámek, rekreační zónu u potoka a společenský sál, ale to samozřejmě nejde. Nicméně jsem šťastná jednak z toho, že se

zadání přetavilo v dlouhodobou spolupráci mezi re:architekti a obcí a že už snad na dotčeném území nebudou činěna žádná nepromyšlená rozhodnutí. A zejména pak z toho, že se nad vítězným návrhem shodli všichni zastupitelé, že se návrh nechává zapsat jako územní studie a že tedy bude do jisté míry závazný i pro ty, kdo budou o Statenicích rozhodovat v budoucnosti.

Honzo, územní plán, územní studie, územní rozhodnutí... stále dokola se setkáváme s těmito termíny. Ty jsi architekt, mohl bys nám je prosím ve stručnosti vysvětlit?

Hlavním územně plánovacím podkladem obce je ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP). ÚZEMNÍ STUDIE (ÚS) tento podklad zpřesňuje, neboť ÚP pracuje s menším detailem. Například školka je v ÚP definována funkční plochou, která se nachází v blízkosti Parádnice. Z ÚP není ale jasné,

jak má být školka přístupná či jak bude velká. V územní studii je již navržena její velikost, napojení na komunikace a obslužnost (např. možnosti parkování).

ÚS pro obec slouží jako podklad k rozhodování o tom, jak s územím nakládat. Díky územní studii vznikne strategický plán pro nynější i budoucí vedení obce, které bude moci etapizovat jednotlivé dílčí projekty a jejich financování (školka, obchod, centrum kolem konečné autobusu, pěší propojení podél potoka atd.). Do nedávna zde takovýto jasný koncept chyběl. Ještě doplním, že územní studie se po registraci u příslušného Odboru územního plánování (v našem případě je to OÚP Černošice) stává oficiálním územně plánovacím podkladem.

Dalším krokem v projektování je ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (ÚR), na které lze navázat posledním úředním krokem - STAVEBNÍM POVOLENÍM. V případě mateřské školky momentálně probíhá zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.