Společenský a kulturní život - více zde

23.12.2020

Společenské, kulturní a sportovní akce dokážou spojovat a posilují přátelství. Navázali jsme na tradici pořádání plesů, pálení čarodějnic, masopustního veselí, rozsvícení vánočního stromu. Vítáme malé občánky, prvňáčky a setkáváme se se seniory. V knihovně pořádáme každý rok mnoho akcí pro veřejnost. Spolupracujeme s TJ Sokol Statenice. Tématem se prokousala Zuzana Brychtová Horecká.


Pamětníci vyprávějí, že dříve se zde činilo několik spolků, v sezóně prý jen sokolové pořádali 6 plesů, navíc byly plesy ještě u hasičů a dalších. Také se jezdilo plesat i do okolních obcí. To musela být krása!

Dřívější časy už nevrátíme, přesto slýchávám od našich známých z okolí: "U vás ve Statenicích se stále něco děje!" A jsem na to pyšná. Protože mnohé z těch událostí máme na svědomí my ze SOUSEDSTVÍ nebo jim alespoň pravidelně napomáháme, ať už je potřeba postavit stany, připravit a nabízet občerstvení, nebo třeba zahrát divadélko při Vítání prvňáčků.

Za všechny jmenujme alespoň každoroční zpívání adventního sousedského sboru, které před lety založila Ludmila Míčková, masopustní průvod, se kterým v r. 2010 přišly Alice Bláhová a Kateřina Molčíková (později ho zaštítili Čarodějnice od sv. Juliány a TJ Sokol), Svatováclavské slavnosti, na které všechny občany k sobě na zahradu prvně pozvala Apolena Novotná už dva roky před svým starostováním, a mnohé další, větší i komornější.

Řada z těch komornějších se koná v obecní knihovně, o kterou spolu s Barborou Černohorskou pečuji již čtvrtým rokem. Díky podpoře dobrovolníků se nemusíme bát ani akcí většího formátu, jako jsou například letní kino na Parádnici nebo listopadový průvod na sv. Martina.

Báro, knihovnu příští rok čekají velké změny, jaké?

Na začátku nového roku se knihovna bude stěhovat do nově rekon- struovaného domečku. Cílem je, aby to v nové knihovně žilo každý den. Bude proto rozšířena výpůjční doba (již od ledna). Členité prostory také umožní lépe využít komunitní charakter knihovny, neboť může zároveň běžet půjčování knih a např. kroužky pro děti či seniorský klub, aniž by se navzájem rušili. Všichni, kteří mají chuť nabídnout ostatním nějakou svou aktivitu, kroužek, čtení, přednášku... mají v knihovně možnost ji uspořádat. Pokud epidemiologická situace dovolí, proběhne odložená oslava 100 let knihovny.

První dáma SOUSEDSTVÍ, starostka Apolena Novotná, je původním povoláním divadelní režisérka, a tak nedalo moc práce ji i přes její pracovní vytížení v minulém roce přesvědčit k tomu, aby s námi k příležitosti oslav 100 let Sokola nacvičila ochotnické divadlo. A když se pak ke zkoušení přidal i místní profesionální herec Zdeněk Přáda, byla z toho podívaná, o které se ještě dlouho mluvilo.

Otázka na jednoho z ochotníků Jakuba Zicha:

Kubo, hrál jsi pana učitele Březinu, nebyla to Tvá první role, víme, že máš za sebou již zkušenosti z filmu i divadla. Jaké to pro Tebe bylo hrát v ochotnickém souboru a jaká byla Apolena jako režisérka?

Ochotnický soubor je super, je tam totiž ta ochota, přímočarost i překvapivé a přesvědčivé výkony i emoce, takže moc prima disci- plína. A Apolena jako režisérka? To si moc netroufám, ona totiž JE režisérka, skutečná, zkušená a profesionální. Myslím, že by jí docela dobře charakterizoval klid, rozvaha a poctivost, žádný zbytečný krátkodechý a líbivý gesta a efekty.

A protože už je před Vánocemi, nezapomeňme zmínit nejnovější počin Jana Petery a Veroniky Trachtové - statenický betlém, který Honza inicioval a dle výtvarného návrhu Veroniky vyřezal a zkonstruoval. Betlém byl podpořený obecním grantem.