Škola a školka - více zde

28.12.2020

V rámci zadání na úpravu centra Statenic jsme získali nový návrh mateřské školy. Oproti původnímu má kapacitu na dvě plnohodnotné třídy a na vlastní stravovací zařízení, navíc nezatíží dopravou ulici Pod Zámkem. Ještě na konci roku 2020 předložíme zastupitelstvu cenovou nabídku na projektovou dokumentaci. Našprtala Zuzana Hanáčková.


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola byla naším tématem již v Revue, kterou jsme vydali před volbami na podzim roku 2018. V té době obec zamýšlela postavit MŠ na Parádnici dle projektu od Majo architekti, který byl vypracovaný na zakázku pro developerskou společnost Alfa Praha. Aniž bychom tehdy měli přístup k interním dokumentům, psali jsme, že u tohoto projektu spatřujeme několik nevýhod, mezi nimi např. nízkou kapacitu vycházející ze zákonné plochy v m2 na osobu (40 dětí) nebo nedostatečně řešenou dopravní obslužnost v úzké ulici Pod Zámkem.

Na jaře roku 2019 jsme již jako představitelé obce vypsali paralelní zadání na centrum obce Statenice pro tři architektonická studia (více ve Zpravodaji 1/2019, 2/2019, 3/2019). Součástí zadání bylo mimo jiné prověřit budovy a pozemky, kterými obec disponuje, a vyhodnotit, která lokalita je pro školku nejvhodnější. Navzdory tomu, že obec toho vlastní velmi málo, všechna tři studia byla schopna přijít s vlastním originálním řešením. Ve hře tak byly například pozemky vedle dětského hřiště, nicméně vítězné studio, které přineslo nejucelenější návrh pro celé centrum (obecní úřad, obchod, prostory pro kulturu a společenské události, technické zázemí obce, veřejná prostranství, bezpečnost pro pěší aj.), potvrdilo jako nejvhodnější lokalitu právě Parádnici.

Na rozdíl od původního projektu od Majo architekti však re:architekti dokázali navýšit kapacitu buď na 3 plnohodnotné třídy nebo na 2 třídy a vlastní stravovací zařízení, které může v budoucnosti sloužit například i pro seniory a vyřešit dopravní obslužnost z ulice Statenická. Členové odborné komise, která projekty hodnotila, po zevrubném srovnání obou návrhů jednoznačně doporučili k realizaci právě ten od studia re:architekti. S tímto názorem se posléze ztotožnilo i celé zastupitelstvo a 6. 11. 2019 (usnesení č. 101/6.11/19) schválilo záměr, aby se celý návrh centra obce včetně MŠ stal podkladem pro územní studiipořízenou dle stavebního zákona (více na str. 7).

Na začátku září ještě paní starostka obdržela od studia re:architekti posouzení využitelnosti obecního pozemku parc. č. 162/5, 208 (mapa na str. 8-9, č. 2), jenž nebyl součástí arch. studie, ze kterého vyplývá, že i tam je možné za určitých okolností školku postavit. Avšak špatná dopravní obslužnost tohoto pozemku spolu s dalšími rizikovými faktory potvrdily volbu pozemku na Parádnici.

Jsme si vědomi toho, že čas plyne a že ve Statenicích dorůstají další a další děti, které jsou ochuzené o možnost chodit do školky v místě bydliště společně se svými sousedy a kamarády. Nicméně jsme přesvědčeni, že čas a úsilí, které jsme věnovali prověření existujícího návrhu a následnému vypracování nového, a určitě lepšího, projektu se vyplatí, obzvlášť v poměru ke 30 rokům, během kterých se tu školka nepostavila.

V tuto chvíli tedy statenické děti chodí do všech možných školek v okolí. Do roku 2019 jsme měli smlouvu o spádovosti s MŠ v Úholičkách, ale kvůli narůstajícímu počtu vlastních obyvatel se letos Úholičky rozhodly tuto smlouvu neprodloužit, i když statenické děti prozatím nadále přijímají. A tato situace je bohužel stejná ve všech obcích v bezprostřední blízkosti Prahy.

Momentálně starostka jedná o smlouvě s ředitelkou MŠ v Lichocevsi, s níž se snad podaří na příštích pár let spádovost domluvit.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Situace ohledně základní školy je bohužel celkem patová. Vlastní budovu školy zastupitelstvo v 90. letech prodalo soukromému investorovi. Minulé zastupitelstvo zase v novém územním plánu umístilo školu na pozemky patřící developerské společnosti CPI Radovana Vítka. Toto dle našeho názoru velmi špatné rozhodnutí jednak zásadně komplikuje způsob financování (v podstatě znemožňuje využít dotačních titulů kvůli tomu, že pozemky pod školou nejsou ve vlastnictví obce), ale také dává developerovi silnou vyjednávací pozici při uplatňování vlastních požadavků vůči obci. Navíc je realizace školy navázaná na ostatní výstavbu CPI, která je zatím v nedohlednu.

V první polovině tohoto roku proto starostka spolu s Tomášem Hanáčkem z finančního výboru intenzivně jednala o odkupu původní školy, nicméně zřejmě z důvodu koronavirové krize se stávající majitel rozhodl od prodeje v tuto chvíli ustoupit. Dílčím úspěchem je tedy alespoň skutečnost, že letos se za finanční úhradu podařilo vyjednat přijetí statenických prvňáčků do horoměřické základní školy. Navzdory nepříznivým okolnostem nepřestáváme hledat alternativní lokality a věříme, že se řešení najde. A pokud byste o nějaké věděli, dejte nám vědět!