Majetek obce II: úřad, budova obchodu a nová komunitní knihovna - více zde

06.01.2021

Obec vlastní pouze 3 nemovitosti - obecní úřad, obchod s potravinami a malý domek vedle úřadu, a proto se o ně náležitě staráme. Rekonstrukce malého domku byla pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou jsme pro obec získali již před volbami, právě dokončena. Postupně se do něj přesune knihovna J. M. Hovorky a rozšíří své komunitní i knihovnické služby tak, aby nová budova byla naplno využívaná. Obchodu s potravinami na konečné autobusu jsme dali novou tvář s přispěním grantu od Letiště Václava Havla. Textu se zmocnila Zuzana Brychtová Horecká.


ÚPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU

Přejeme si, aby obecní úřad byl místem, kam občané chodí rádi. Vy, kteří jste během posledního roku na úřad zavítali, jste jistě zaregistrovali změny nejen v personálním obsazení, ale i v jeho upravenosti.

Ke spolupráci jsme na jaře 2019 pozvali místní designérku Markétu Cermanovou, která, stejně jako před lety knihovnu, obecní úřad bez nároku na honorář proměnila pomocí malých a úsporných zásahů v přívětivější prostor, kde se cítí dobře nejen zaměstnankyně a zaměstnanci úřadu, ale snad i veřejnost.

Úpravou zároveň prošel i exteriér. Nechali jsme vyčistit po léta zanesenou studnu, technici tak mohou zalévat ze studniční vody a neplýtvají pitnou z řadu. Místní architektka Veronika Trachtová a zahradní architektka Jana Púčiková z Garden Doctor navrhly ke studni lavici s keřem muchovníkem, která se stala oblíbeným místem posezení mnohých, kteří se potřebují zastavit na úřadě či v knihovně.

POTRAVINY SADIL

Veronika Trachtová je také autorkou úprav bývalé obecní hasičárny, kterou má nyní v pronájmu pan Sadil a provozuje zde oblíbenou samoobsluhu. I v tomto případě Veronika přizvala ke spolupráci Janu Púčikovou. Samoobsluha díky těmto dámám prokoukla a celý prostor návsi působí mnohem reprezentativněji.

Někteří mohou namítat, proč se upravoval obchod, když dle studie na centrum obce (bod č. 1) má být kompletně přestavěn, navýšen o patro a spojen s obecním úřadem.

Ano, k této vizi směřujeme, ale není tajemstvím, že obec má nyní palčivější priority jako jsou stavba školky, kanalizace či vodojem. Než k přestavbě dojde, uplyne ještě dlouhá doba. Úprava obchodu dle návrhu Veroniky byla úsporná, navíc ji ze 40 % celkových nákladů (tedy 100 tis. Kč) podpořilo Letiště Vávlava Havla z grantového programu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ.

Trachtovi jsou přímými sousedy obchodu Potraviny Sadil. Otec Veroniky - zastupitel Jaroslav Trachta přispěl k zušlechtění celého prostoru tím, že vlastními silami vyčistil a upravil prostor za obchodem.

Jardo, jak se Ti nyní chodí od autobusu kolem obchodu domů? Jsi na svou dceru pyšný?

Víte, na všechny svoje děti jsem velmi pyšný, myslím, že to Verunka vymyslela dobře. Ten prostor kolem prodejny se hodně zlepšil, jsem rád, že i zezadu je nová fasáda. Ještě bych si dovedl představit, že by z centra zmizely kontejnery na tříděný odpad a u potoka vzniklo relaxační místo. Ale jinak jsem velmi spokojen.

DOMEČEK - KOMUNITNÍ CENTRUM POD JASANY

Díky dotaci ve výši 2,85 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, kterou pro obec získala Radka Vráželová již během minulého volebního období, je realizo- vána rekonstrukce zchátralého domečku vedle obecního úřadu. Do domečku se na jaře bude stěhovat obecní knihovna J. M. Hovorky, která chystá rozšířit své komunitní i knihovnické služby tak, aby nově rekonstruovaná budova byla občany patřičně a naplno využívaná. Prostory stávající knihovny se díky tomu vyprázdní a nabídnou místo pro jiné veřejné účely.