Komunikace s občany - více zde

01.01.2021

Nabídnutí pohodlného přístupu k objektivním informacím z obce je pro nás prioritou. Obnovili jsme Zpravodaj, spustili nový web, Mobilní rozhlas, profil na Facebooku. Zavedli jsme ve spolupráci s knihovnou  pravidelné besedy se starostkou. Prostorům obecního úřadu jsme dali vlídnější tvář. Napsala a otázky kladla Barbora Černohorská.


V SOUSEDSTVÍ si přejeme, aby se místní obyvatelé více zapojovali do dění v obci. Aby jim záleželo na místě, kde žijí, zajímali se o veřejná témata a měli chuť zde trávit svůj volný čas. K tomu je zapotřebí, abychom všichni měli snadný přístup k objektivním informacím a povědomí o tom, co se v obci řeší.

Každý jsme jiný. Někdo se rád dozví vše důležité z pohodlí svého domova pro- střednictvím obecního webu, Mobilního rozhlasu, Facebooku nebo ze Zpravodaje a z nástěnek. Jiní se rádi účastní přímo setkání zastupitelstva, zastaví se na úřadě, nebo využívají možnosti besedovat s paní starostkou v knihovně.

S naším vstupem na obecní úřad se každopádně v komunikaci mnohé změnilo.

OBEC MÁ NOVÝ WEB,

tedy místo, kde může každý získat potřebné informace z úřadu a ze života v obci. Na utváření jeho nové podoby se v době svého působení na úřadě podílela také Zuzana Hanáčková.

Zuzano, proč bylo třeba web změnit? V čem starý web nevyhovoval?

Z pohledu uživatele byly původní́ webové́ stránky zastaralé a nepřehledné. Nicméně nejdůležitějším aspektem byla jejich obslužnost - původní web jsme neměli možnost sami editovat, o veškeré úpravy i aktualizace jsme museli žádat e-mailem pracovníky poskytovatelské firmy, což bylo příčinou nejen častých nepřesností, vkládání informací do nesprávných sekcí, ale zejména velkých časových prodlev. Stávající web máme z velké části ve svých rukách, což umožňuje jak lepší uzpůsobení našim potřebám, tak i časovou úsporu. Zároveň nový web podporuje službu "V Obraze", což je aplikace na chytrý telefon, která zrcadlí webové stránky a upozorní vás pokaždé, když se na webu objeví nová informace. Navíc tak velmi jednoduše a pohodlně lze sledovat většinu obecních webů v České republice.

NOVĚ FUNGUJE SLUŽBA MOBILNÍ ROZHLAS,

díky které vám neunikne nic z toho, co se v obci děje. Obecní úřad zdarma informuje o významných událostech přímo do vašeho telefonu (pomocí SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony). Zavedení této služby měla také na starost Zuzana Hanáčková.

Zuzano, proč by se měl každý ke službě přihlásit? Jaké jsou její výhody?

Všechny standardní komunikační kanály mají své nedostatky - Zpravodaj má velké časové prodlevy, vývěsky a web vyžadují aktivní a pravidelný zájem ze strany obyvatel při vyhledávání informací a aktualit. Proto jsme hledali nástroj, který by tyto slabiny eliminoval, a služba Mobilní rozhlas je velmi dobrým řešením. Pomocí např. sms zpráv můžeme sdílet veškeré informace v momentě, kdy jsou aktuální. Služba je pro obyvatele zdarma a každý si při registraci může zvolit okruh informací, které ho zajímají. Nemusí se tak obávat, že bude zahlcen zprávami, které se ho netýkají. Navíc je možné přihlásit se k odběru např. kulturních novinek i z jiných obcí, které Mobilní rozhlas používají. Musím ale říct, že jsem zklamaná dosavadním nízkým zájmem veřejnosti, kterému upřímně nerozumím. Musíme nadále pracovat na jeho zviditelnění.

OBEC MÁ PROFIL NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK.

Rozhodli jsme se využít Facebook, abychom byli veřejnosti ještě blíže. O obecní profil se momentálně stará Zuzana Brychtová Horecká ve spolupráci s paní starostkou Apolenou Novotnou.

Zuzko, proč se lidem vyplatí obecní Facebook sledovat? Najdou tam něco, co se jinde nedozví?

Kromě takových těch běžných a praktických věcí, jako jsou informace o odstávkách elektřiny, umísťováni kontejnerů, zasedáních zastupitelstva, pozvánek na akce a podobně, se lidé mohou na obec- ním profilu dozvídat aktuality z oblastí, které nás všechny zajímají. Ať už je to voda, doprava, chodníky, mosty, kanalizace či škola a školka. A aby to čtení nebylo vždy jen vážné, občas naše sledující, zdá se, potěší i příspěvek třeba o mladých jiřičkách pod okapy úřadu. Snažíme se vytvářet pestrý a čtivý obecní obsah pro ty, kdo preferují kultivovanou diskuzi. Jsem vděčná Janu Osúchovi ze Statenic za nezištné poskytnutí odborných rad a velkou pomoc při nastavení koncepce obecní komunikace na této sociální síti.

VYDÁVÁME NOVÝ ZPRAVODAJ,

který vychází čtyřikrát až pětkrát do roka, má nezávislou redakční radu a profesionálního šéfredaktora. I u jeho zrodu byla Zuzana Hanáčkov.

Zuzano, proč v obci rok žádný Zpravodaj nevycházel? Proč je důležité, aby měl Zpravodaj nezávislou redakční radu?

Poslední vydání Zpravodaje v jeho původní podobě vyšlo v červnu 2018, čtyři měsíce před volbami, po nich se jeho tvůrci rozhodli ve vydávání nepokračovat. My jsme ho chtěli jednak co nejrychleji obnovit, avšak ne na úkor jeho kvality, ale také mu vtisknout novou tvář, odpovídající naší představě o moderním a vyváženém zpravodaji. Vypsali jsme výběrové řízení na profesionálního redaktora, kterého se zúčastnili tři zájemci, a sestavili redakční radu, která pravidelně hlídá jeho nezávislost, vyváženost obsahu a to, že ti, kdo projeví zájem, dostanou ve Zpravodaji adekvátní prostor pro vyjádření. První číslo obnoveného Zpravodaje tedy vyšlo v červnu 2019, zpětně viděno velmi brzy na to, kolik za tím bylo práce. Dodnes mi největší radost dělá to, kolik lidí se na něm ve svém volném čase podílí.

Oblíbili jste si titulní strany Zpravodaje? Má je na svědomí místní výtvarník Jakub Zich.

Jakube, Zpravodaji jsi vtiskl novou tvář. Jak titulka vzniká a co tě na tom baví?

Titulní strana, hmm... dostanu od pana šéfredaktora Černého tipy na hlavní témata budoucího čísla, ale většinou nereaguju, pak dostanu od grafičky Zuzky v podstatě hotové číslo, ale stále se nic neděje. Pak mi Zuzka volá, jestli vím, že se blíží smrtelný konec, a tak já to pak na poslední chvíli udělám, samozřejmě si to budoucí číslo nejdřív pěkně v klidu přečtu a vyrobím pár skic, to by přece jinak nešlo. Jinak vzniká na 80g kancelářském papíře formátu A4 pastelkami zn. Koh-I-NOOR, důsledně. Co mě na tom baví. Mě baví skoro všecko, i když fůru z toho neumím, tak doufám, že se to netýká zrovna titulní strany Zpravodaje.

V Knihovně J. M. Hovorky vznikla dětská redakce Vočko Statenic, která do Zpravodaje pravidelně přispívá. Zuzka Brychtová Horecká, knihovnice, která se na redakci podílí, má zároveň na starosti celé grafické zpracování Zpravodaje.

Zuzko, Zpravodaj již nevychází na křídovém papíru. Proč?

Když vezmete nějakou tiskovinu do ruky, vnímáte, třeba i nevě- domě, materiál. Křída je taková studená, umělá a nepřekvapí. Přírodní papír je teplejší, má strukturu. Také mi přijde nějak pravdivější, když je bez těch plnidel a hlazení. Takže se mi pro náš obnovený Zpravodaj líbil více, i přesto, že např. fotografie na něm nepůsobí dokonale. Ale Dáša (naše fotografka) už mi to snad odpustila :-)

MÁME VLÍDNÝ OBECNÍ ÚŘAD.

V každodenním životě zažíváme mnoho stresu. Chceme, aby se lidé, kteří přicházejí řešit své záležitosti na obecní úřad, cítili dobře a nebyli ztraceni. Nechali jsme vyrobit navigační systém, který usnadňuje orientaci v obci i v budově úřadu. Na dřevěné lavici na studni před úřadem se dá posedět a popovídat se sousedy.

ZLEPŠILI JSME ÚROVEŇ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

Velmi si vážíme konstruktivní spolupráce, která po celou dobu našeho vedení úřadu funguje nejen v rámci koalice, ale i s opozičními zastupiteli. Převážná většina bodů přednesených na zasedání je přijímána jednohlasně, což je pro nás důkazem, že paní starostka svou práci odvádí poctivě a kvalitně. Ke zklidnění určitě přispívá i to, že se zastupitelé setkávají nad připravovaným programem předem a daná témata si společně prodiskutují. Veřejnost je tak ušetřena zbytečného dohadování a zbývá více prostoru na případnou diskuzi s veřejností.

Za Sousedství jsou v devítičlenném zastupitelstvu Apolena Novotná - starostka, Miroslav Šanda - místostarosta a Jaroslav Trachta - předseda stavebního výboru.

Apoleno, co je při přípravě na setkání zastupitelstva nejnáročnější? Proč se zasedání přesunula do knihovny? Jak funguje koalice?

Nejprve jsem se bála všech těch usnesení, co mají divná čísla a u nichž záleží na každém slově. Ale když jsem to překonala, začala mě příprava na zasedání bavit, i když nepopírám, že mám pokaždé trému. Je to zodpovědnost všechno včas a srozumitelně podat, a to jak zastupitelům, tak veřejnosti. Oceňuji, že jsou zastupitelé ochotni potkávat se ještě předem na tzv. pracovních či chcete-li přípravných zasedáních, protože máme více času jednotlivá témata v klidu probrat.

Za možnost být v knihovně jsem ráda, je útulnější a v přízemí, takže lépe přístupná širší veřejnosti. Stále nám ale chybí velký prostor, poslední dobou bývalo už na veřejných zasedáních hodně těsno. Škoda, že kvůli epidemii koronaviru musí být teď jednání bez přítomnosti občanů, mám ráda, když se lidé přijdou podívat a zajímají se o dění v obci. S koaličními partnery vycházíme, myslím, dobře a v mnohém jsme ve vzájemné shodě. Když máme o něco spor, jsme ochotni si věc vysvětlit, vydiskutovat, toho si vážím asi nejvíc.

Jardo, jaká mezi zastupiteli panuje atmosféra? Proč je podle tebe důležité, aby se místní lidé účastnili zasedání zastupitelstva?

Myslím si, že zasedání probíhají dobře, teď ještě o to lépe, že se před nimi pracovně scházíme nad záležitostmi, které nás čekají. Účast lidí na zasedáních je moc důležitá, každý z nás může nějak přispět ke kvalitě bydlení v obci. Zastupitelé tu nejsou k prosazování vlastních zájmů, ale k řešení problémů, které se týkají všech. Byl bych rád, kdyby co nejvíc lidí konstruktivně spolupracovalo, i když chápu, že se nejde zavděčit všem. Na stavu Statenic mi moc záleží a věřte, že těch problémů je hrozně moc. Bohužel!

Míro, v dubnu 2020 proběhlo zastupitelstvo poprvé on-line. Jaká to byla zkušenost? Jaké byly ohlasy? Uvažujete do budoucna přenášet zastupitelstvo on-line pro ty, kteří nemohou přijít osobně?

Situace byla značně hektická, opatření se poměrně rychle měnila, zpřísňovala, a bylo nutné v krátkém čase reagovat. Zajištění on-line přenosu bylo o to náročnější, protože před stejným problémem (nemož- nosti setkávání) stál celý národ. Stejně jako v krámech chyběla rýže a těstoviny, tak v e-shopech chyběli web kamery a mikrofony. Z mého pohledu se nám ale podařilo on-line přenos důstojně zajistit i s minimem techniky, který byl k dispozici. Tomu odpovídaly i velmi kladné ohlasy od občanů. Svět se Covidem změnil. On-line přenosy nyní jsou, a i v post-covidové době budou, nutností, proto již nyní pracujeme na zajištění vyšší kvality přenosů.

POŘÁDÁME BESEDY SE STAROSTKOU.

Na zasedáních obecního zastupitelstva obyčejně není čas věnovat se podrobně všem oblastem dění v obci a není mnoho prostoru na dotazy z pléna. Ve spolu- práci s naší knihovnou vznikl koncept veřejných besed se starostkou, které jsou vždy tematicky zaměřeny, a lidé mohou přijít s paní starostkou diskutovat a ptát se.

Apoleno, rozhodla ses do těchto besed investovat svůj čas. Trpělivě vysvět- luješ souvislosti týkající se rozvoje obce, odpovídáš na rozmanité otázky. Nebojíš se s lidmi otevřeně diskutovat. Co ti to přináší, co tě na tom baví?

Jako divadelní režisérka jsem zvyklá na kontakt s lidmi. Moje diva- dlo, které jsem založila a dlouho i vedla, se jmenovalo Nablízko a bylo postavené na přímém kontaktu s divákem, pracovalo s momentálními reakcemi publika. Jako starostka jsem zůstala věrná zálibě v komunikaci s lidmi. Myslím, že to je jeden z hlavních pilířů komunální politiky a zároveň i jedna z mých povinností, i když to mnohdy přináší spoustu nepohodlí a vyžaduje velké osobní nasazení. Režisér i starosta jsou osamocení pěšáci, stále obklopeni lidmi, to je jejich paradox. Ale já jsem tuto roli přijala a cítím se v ní čím dál lépe.

DĚNÍ V OBCI ZAZNAMENÁVÁME PRO BUDOUCÍ GENERACE V KRONICE STATENIC.

Nově se chopila funkce kronikářky paní Bohuslava Krčková, která od roku 2019 zaznamenává vše podstatné, co se v obci děje. Štěpán Černohorský, který se profesně zabývá digitalizací historických dokumentů, se na vlastní náklady postaral o digitální zpřístupnění nejstarších obecních kronik. Digitální kopie kronik od roku 1891 jsou nově on-line zpřístupněny na webových stránkách obce (Obec/Historie obce a zajímavosti/Obecní kronika) i na stránkách knihovny. Nejstarší obecní kroniky jsou jinak uchovávány ve Státním okresním archivu Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích, mladší kroniky jsou uloženy v obecní knihovně a jsou k dispozici pro prezenční studium.

Štěpáne, proč má smysl kroniku digitalizovat?

Místo, kde žijeme, nás ovlivňuje, jeho historie je z tohoto pohledu relevantní pro každého z nás, stejně tak, jako i my během svého života ovlivňujeme místo svého působení. V obecních kronikách jsou zaznamenané konkrétní události, které se odehrály na pozadí velkých dějin, kterými procházela celá společnost. Najdete tam tedy, jak se obec vyvíjela, jak prožívala přelomové roky dvacátého století, a další konkrétnosti. I tyto lokální události jsou důležité a je obohacující mít informace o nich k dispozici, dostupné občanům, veřejnosti i badatelům. Protože jsem zjistil, že místní obecní kroniky nebyly dosud digitalizovány, snažil jsem se v tomto směru pomoci. Nejstarší statenická obecní kronika se nedochovala v originále, existuje pouze její několik desítek let stará xeroxová kopie, proto byla skenována a zpřístupněna tato. Následně se podařilo naskenovat i další dvě časově následující kroniky, již z origi- nálů, a dále iniciovat zpřístupnění i dalších novějších, které již vznikaly primárně v elektronické podobě. Jsem rád, že nyní jsou všechny tyto dokumenty volně dostupné online na obecních stránkách tak, jak je v dnešní době standardem.

VYŠLY KALENDÁŘE STATENIC A ČERNÉHO VOLA A SÉRIE POHLEDNIC.

Fotografka Dagmar Plotěná zachytila Statenice a Černý Vůl a její fotografie se staly součástí kalendářů na rok 2020 a 2021, které vydal obecní úřad.

Dášo, jaká místa máš ve Statenicích a Černém Volu nejraději?

Mám moc ráda louku Parádnici, les kolem Statenic, ale i náměstí s Kavárničkou. Mám tedy ráda přírodu, ale mezi lidmi mě to baví ještě více - ať už s foťákem nebo bez. Ráda fotím naše vesnické akce, aby nám zůstaly hezké vzpomínky na ně zachycené na fotkách. A taky moc ráda ve volném čase vyrážím na lov fotografií do našeho Zpravodaje.