Po čtyřech letech se ve dnech 23. - 24.9.2022 budou konat další komunální volby do zastupitelstva obce. V minulých volbách naše sdružení nezávislých kandidátů SOUSEDSTVÍ získalo hlasy téměř třetiny voličů a díky nim jsme volby vyhráli. Dali jste nám důvěru změnit směr dosavadního způsobu vedení obce. Přestože vznikla koalice, která nebyla vždy jednotná, nám, zástupcům SOUSEDSTVÍ, se podařilo prosadit a realizovat program, s nímž jsme šli v roce 2018 do voleb. Věříme, že jsme nastartovali lepší budoucnost Statenic.

Vážení občané, sousedé,

proč byste měli znovu zvolit SOUSEDSTVÍ? Protože vedeme naši obec s vědomím, že je to náš domov. A také s odpovědností řádného hospodáře. Protože ctíme pracovitost a poctivost. Protože zájmy celku řadíme nad ty osobní a máme odvahu čelit politickým tlakům. Jsme čitelní a otevření.

Po celé končící volební období jsme se věnovali všem hlavním problémům. Nejprve jsme se potřebovali zorientovat v nepřehledné 30leté minulosti plné nesystémových kroků bývalých vedení obce. Poté jsme začali tento dluh špatného hospodaření splácet.

Hodně jsme toho museli změnit, něco zcela nově nastavit. Zpracovali jsme řadu projektů včetně jejich financování a jsme připraveni začít je postupně realizovat. Na zvládnutí celého náročného procesu až po realizaci bohužel jedno volební období nestačí.

Kandidáty SOUSEDSTVÍ znám dobře, stejně jako znám dobře naši obec i její potřeby. Smysluplná rozhodnutí učiněná dnes přinesou spokojenou a prosperující budoucnost. Pokud mají Statenice a Černý Vůl vzkvétat, ať je vedou lidé, kterým na nich opravdu záleží. Volte společně SOUSEDSTVÍ.

Vaše Apolena Novotná

Jdeme do toho! Pojďte do toho s námi.


Prosíme podpořte finančně naši předvolební kampaň, transparentní účet SOUSEDSTVÍ je 999555000/0100.facebook

Sousedství

 e-mail

sousedstvi.info@gmail.com

telefon

+420 777 929 091